váš autentický text díky Rozhovoru

Rozhovor v rámci této služby je zdrojem kvalitního a smysluplného obsahu. TATO komplexní služba zahrnujE nejen rozhovor, ale také konzultacE, mentoring, práci s recyklací obsahu a další.

Co vám může tato služba přinést?

Váš autentický obsah díky natočenému a přepsanému rozhovoru je unikátní svou komplexností – co všechno vám přinese?

  • rekapitulaci toho, co děláte, i možné uvědomění toho, co to pro vás znamená
  • autentický text, který zachová váš styl a způsob, jakým mluvíte o sobě a své práci i svém poslání – vytvořím na základě vašeho zadání jako součást služby
  • trénink na budoucí rozhovory do médií nebo s novináři – součástí bude konzultace a mentoring týkající se samotného rozhovoru
  • textové podklady, se kterými budete moct dál pracovat a čerpat z nich – ukážu vám, jak s nimi pracovat a jak obsah hezky a smysluplně recyklovat
  • audio nebo video záznam rozhovoru, ke kterému se budete moct vracet, kdykoli budete potřebovat, nebo ho sdílet se svými spolupracovníky a klienty

Jak to bude probíhat?

Práce budou rozděleny na pět po sobě jdoucích kroků. Rozhovor probíhá na platformě StreamYard a technicky ho pro vás zajistím.

Ráda se budu věnovat i vám a pomůžu vám tvořit obsah tak, aby vás těšil a inspiroval

Co napsali o naší spolupráci?